estisol1.png
MTÜ ESTISOL on Eesti mineraalvilla tootjate assotsiatsioon.

Ühingu eesmärgiks on mineraalvilla õiget kasutamist puudutava informatsiooni levitamine. Eesmärgi saavutamiseks töötab ühing välja vastavad standardid ja juhendid, levitab soojustamist ja soojustusmaterjalide õiget kasutamist puudutavat informatsiooni ning teostab kokkulepitud ulatuses kvaliteedikontrolli.

Ühingu eesmärgiks on ka mineraalvilla tootjate huvide üldine esindamine ja kaitse. Estisol’i liikmed valmistavad mineraalvillast soojustus- ja isolatsioonimaterjale, mida kasutatakse ehitiste, tööstusseadmete ning laevade soojustamiseks, isoleerimiseks, heli- ja tuleisolatsiooniks.

Mineraalvillad on valmistatud looduslikust toorainest – kivist ja klaasist.
Soojustusmaterjalide õige kasutamine kindlustab ehitiste tervisliku sisekliima ja madalad küttekulud.

Sellele lisaks võimaldab hästi soojustatud eluase vähendada kütmisest tulenevat keskkonnareostust; eelkõige CO2 paiskamist atmosfääri.

Estisol on EURIMA (European Insulation Manufacturers Association) liige.

©2024 MTÜ Estisol

Search